Smart Bank

Latem 2014 roku zrealizowaliśmy kampanię launchującą nowy bank – Bank Smart, czyli pierwszy europejski dyskont finansowy. Urodzony na smartfony. Kampania obejmowała nośniki drukowane oraz internet.